Over ons

De Stichting Duinbehoud is een onafhankelijke landelijke organisatie voor de bescherming van de duinen. Zij komt op voor de natuurbelangen langs de Nederlandse kust en voor de belangen van mensen die van deze natuur willen genieten. Door het voeren van acties, overleg en juridische procedures probeert Duinbehoud de natuur langs de kust te versterken. Zij stuurt regelmatig adviezen naar de overheid en naar beheerders om de natuur beter te beschermen of om nieuwe natuurgebieden in te richten. Klik op de afbeelding voor onze visie en missie. Klik hier voor onze visie op de duinen van Zuid-Holland en de Delta.

Bestuur

Het beleid van de organisatie wordt uitgezet door het bestuur. Dit bestuur wordt strategisch en inhoudelijk ondersteund door externe, onafhankelijke adviseurs. Het bestuur van Stichting Duinbehoud wordt gevormd door:

Kantoor

Vanuit het kantoor in Leiden onderhoudt Duinbehoud contacten met actieve vrijwilligers (duinconsulenten) en diverse lokale werkgroepen. Arnoud van der Meulen is operationeel manager.

Samenwerkingspartners van Stichting Duinbehoud zijn onder andere: Dunea en PWN.

logoPWN200x100

DUNEA-logo PMS-C