Opening in de duinen van Ameland door storm

De huidige ligging van de platen en geulen in het Amelander Zeegat zorgt voor veel erosie op Ameland Noordwest. Hoewel Rijkswaterstaat daar regelmatig nieuw zand aanbrengt, werd de zeereep tussen strandpaal 3 en 4 kleiner. Tijdens de nieuwejaarsstorm van 2018 is deze zelfs doorgebroken. Voor de veiligheid maakt dat weinig uit, omdat de primaire waterkering veel verder landinwaarts ligt. Maar het kan wel gevolgen hebben voor de natuurwaarden in de Lange Duinen Noord. Daarom onderzoekt Rijkswaterstaat hoeveel ruimte ze kan geven aan de natuurlijke dynamiek van het gebied: hoe ontwikkelt het zeegat zich, houdt de Lees verder..

 

Foto: Rijkswaterstaat