Onderzoek kan duinen en kust helpen

“Sinds 2009 werken Duinbehoud, Waddenvereniging, Stichting de Noordzee en Vogelbescherming samen met Rijkswaterstaat aan een betere afstemming van het onderhoud van onze kust op de natuur. In dit verband laat Rijkswaterstaat in samenspraak met deze organisaties onderzoek doen naar gevolgen van het opspuiten van zand op de kust voor de natuur en naar manieren om het kustonderhoud natuurvriendelijker uit te voeren. Dat heeft waardevolle inzichten opgeleverd, maar we weten nog lang niet alles. Daarom is het een goede zaak dat deze samenwerking met vijf jaar wordt voortgezet en dat ook de beheerders van kustgebieden, Staatsbosbeheer, Dunea, PWN, Waternet, Natuurmonumenten, Landschappen.nl en het ministerie van EZ (Natuurbeheer) mee gaan doen. De duinen en de kust zijn het waard om heel zorgvuldig mee om te gaan, en onderzoek kan daarbij helpen.” Piet Jonker, Stichting Duinbehoud

Lees verder in het persbericht van Rijkswaterstaat.

waddenzee