Vosse- en Weerlanerpolder ernstig bedreigd


Slobeend, woerd.

Vereniging Behoud de Polders, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en Stichting Duinbehoud luiden de noodklok over de Vosse- en Weerlanerpolder in Hillegom. In de raadsvergadering

Lees verder

Noordvoort online


Ansicht stuivend duin

De buitenste duinenrij, de zeereep, is tussen Zandvoort en Noordwijk meer dijk dan duin. Als er eens een gat ontstaat, wordt dit

Lees verder

Duin en strandtunnel in Wassenaar


Fietstunnel Wassenaar: verbinding naar duin en strand

Even lekker een stukje fietsen en wandelen. Duin en strand lokken menig recreant dwars door Wassenaar. Daarvoor moet wel een niet te

Lees verder

Schijnridderzwam op Kennemerstrand


Kennemerstrand

Het regent paddenstoelen. Nadat we onlangs opgetogen konden vertellen dat het kleinporig kaalkopje bij de Kerf in Schoorl was opgedoken, is er

Lees verder

Kleinporige kaalkop!


De Kerf in 2012: inmiddels weer dichtgestoven

Is er een nieuw scheldwoord uitgevonden? Daar zitten we niet op te wachten en al helemaal niet op de website van Duinbehoud.

Lees verder

Meer beton uit Botgat


Schietbaan Botgat, oude situatie

Bij het voormalige schietterrein Botgat wordt weer gewerkt. Een hoop zand die daar nog lag, wordt gebruikt om een gat in de

Lees verder

Paddenhulp 2013


De volgende oproep van KNNV Delfland geven wij graag door: Geef je op als overzetter voor de komende paddentrek: 200 mensen gevraagd!

Lees verder

Overeenkomst natuur en waterwinning Berkheide


Samenwerking Dunea en Duinbehoud

Drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea en de natuurorganisaties Duinbehoud en Stichting Berkheide Coepelduynen hebben afgesproken om intensiever samen te werken. Het gaat daarbij

Lees verder

Seinpaalduin Terschelling door geiten begraasd


Begrazing door geiten op Seinpaalduin Terschelling

Het Seinpaalduin is de eerste duin van Terschelling die je ziet vanaf de boot. Helaas breidde het dennenbos hier zich steeds verder

Lees verder

Natuurherstel Bokkendoorns


Vandaag, 5 november 2012, start fase 2 van natuurherstelplan Bokkendoorns in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Dit is het laatste onderdeel van het

Lees verder