Op zoek naar wolvensporen!


Sneeuw is lastig in het verkeer en levensgevaarlijk voor mensen en dieren. Maar je kunt er ook ongelofelijk van genieten. Het landschap

Lees verder

Duinexcursies op Texel


Het excursieprogramma van Staatsbosbeheer Texel voor 2013 is weer klaar. Minimaal tweemaal in de week kunt u met een boswachter op ontdekking

Lees verder

Staatbosbeheer ruimt verbrand bos op


Forwarder

Naar aanleiding van de vele branden die in de Schoorlse Duinen hebben gewoed, heeft Staatsbosbeheer een herstelplan opgesteld. Ruim vijftig hectare verbrand

Lees verder

Winteractiviteiten bij Dunea


Dunea organiseert de komende tijd weer allerlei activiteiten. Wie zin heeft in een stevige natuurwandeling, kan op zaterdag 22 december 2012 een

Lees verder

Vosse- en Weerlanerpolder ernstig bedreigd


Slobeend, woerd.

Vereniging Behoud de Polders, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en Stichting Duinbehoud luiden de noodklok over de Vosse- en Weerlanerpolder in Hillegom. In de raadsvergadering

Lees verder

Noordvoort online


Ansicht stuivend duin

De buitenste duinenrij, de zeereep, is tussen Zandvoort en Noordwijk meer dijk dan duin. Als er eens een gat ontstaat, wordt dit

Lees verder

Duin en strandtunnel in Wassenaar


Fietstunnel Wassenaar: verbinding naar duin en strand

Even lekker een stukje fietsen en wandelen. Duin en strand lokken menig recreant dwars door Wassenaar. Daarvoor moet wel een niet te

Lees verder

Schijnridderzwam op Kennemerstrand


Kennemerstrand

Het regent paddenstoelen. Nadat we onlangs opgetogen konden vertellen dat het kleinporig kaalkopje bij de Kerf in Schoorl was opgedoken, is er

Lees verder

Kleinporige kaalkop!


De Kerf in 2012: inmiddels weer dichtgestoven

Is er een nieuw scheldwoord uitgevonden? Daar zitten we niet op te wachten en al helemaal niet op de website van Duinbehoud.

Lees verder

Meer beton uit Botgat


Schietbaan Botgat, oude situatie

Bij het voormalige schietterrein Botgat wordt weer gewerkt. Een hoop zand die daar nog lag, wordt gebruikt om een gat in de

Lees verder