Natuurbrug Duinpoort

Natuurbrug Duinpoort is aangelegd door ProRail zodat dieren zonder ongelukken de drukke spoorlijn van Haarlem naar Zandvoort kunnen passeren. De aanleg van Duinpoort is in september 2017 gestart met voorbereidende werkzaamheden. De andere natuurbruggen, Zandpoort (over de Zandvoortselaan in Zandvoort) en Zeepoort (over de Zeeweg bij Bloemendaal) werden al eerder opgeleverd.

PWN adviseerde, financierde en faciliteerde in deze bouwtrajecten en zorgde ervoor dat het benodigde zand uit hetzelfde ecosysteem werd aangevoerd.

Ter gelegenheid van de opening op vrijdag 13 juli organiseren de boswachters van PWN op zaterdag 14 juli diverse rondleidingen over de natuurbrug. Meer informatie hierover vindt u op de website van Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Duinbehoud: “De totstandkoming van de natuurbruggen Duinpoort en Zandpoort zijn het eindresultaat van een ontwikkeling die in 2000 in gang is gezet door Duinbehoud, met de publicatie van het rapport: ‘Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland doorsneden’, waarin mogelijkheden werden verkend voor de ontsnippering van de Zandvoortselaan en de spoorbaan Overveen-Zandvoort.”