InMemoriam Joost Hack

Joost Hack was een fervente beschermer van de natuur in de duinen. Hij was vanaf het begin van de jaren negentig tot zijn overlijden op 10 februari 2018 de lokale belangenbehartiger van Stichting Duinbehoud voor Schoorl en later ook voor Bergen en Egmond. Hij woonde inspraakbijeenkomsten bij, voerde overleg en gaf vele excursies. Van 2009 tot en met 2016 was hij bestuurslid en heeft hij samen met andere bestuursleden Stichting Duinbehoud door een moeilijke tijd gesleept. Ook toen Joost ziek werd, bleef hij zich actief inzetten.
Behalve actief en serieus in het werk voor Duinbehoud, was hij ook sociaal, had hij een goed gevoel voor humor en hield hij van gezelligheid. Daarvan konden de andere duinbehouders genieten op de jaarlijkse consulentenweekenden waar Joost trouw aan deelnam. De weekenden die hij zelf organiseerde in zijn gebied, behoorden tot de mooiste die we mochten meemaken. Wij, bestuur, consulenten en andere medewerkers zullen hem allemaal missen en we wensen zijn vrouw en verdere familie veel sterkte toe met het verlies van een bijzonder mens.