In Memoriam Joost Hack 28.10. 1940 – 10 februari 2018

Joost was een Duinconsulent die zijn duingebied bij Schoorl als geen ander kende. Ik leerde hem kennen tijdens één van de eerste Duinconsulenten weekenden, op Voorne, midden jaren ‘90. Dat was in het nogal oubollige “Nissenhuis” bij het Natuurmonument “De Kleine Beer” aan de punt van het eiland Rozenburg, dichtbij de Tweede Maasvlakte. De procedures rond de aanleg van de Tweede Maasvlakte waren net afgerond, maar binnen de Stichting Duinbehoud was men druk bezig met de belangrijkste documenten die de grondslag zouden gaan vormen voor een beter Natuurbeheer in de Duinen. Joost speelde in die discussies een belangrijke rol. De bezoeken van de Duinconsulenten uit het hele land aan de Duinen langs de hele Hollandse kust van Cadzand tot Schiermonnikoog waren zeker van een niet te onderschatten waarde voor die beleidsvorming. De Europese regelgeving in het kader van het Natura2000-project was nog maar net actueel. Gelukkig heeft Joost de voltooiing daarvan nog mogen meemaken. Toen de grote bezuinigingen van het begin van deze eeuw het besturen van de Stichting door het wegvallen van de subsidiestromen moeilijk maakten, heeft Joost bij de omvorming van de professionele organisatie tot de Vrijwilligersorganisatie die de Stichting Duinbehoud nu is een fundamentele bijdrage geleverd. Hij trad toe tot het Bestuur en gaf in die rol weer zijn beste krachten. Met zijn grote gevoel voor humor bleef hij de zaken altijd vanuit een positieve benadering bezien. Persoonlijk zal ik Joost nooit vergeten. Voor de Stichting Duinbehoud is hij van onschatbare waarde geweest. Moge hij rusten in vrede.