Het is Code Rood voor de Natuur

Persbericht

KIESWIJZER 2018 VOOR GROEN EN NATUUR IN WESTLAND      

Het is Code Rood voor de Natuur
–  Stem dus Groen! –

Naaldwijk – Natuurpunt Westland en Leefbos Westland hebben i.s.m. Groei & Bloei Westland en de KNNV  een Groene Kieswijzer gemaakt op basis van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Westland is al jaren de minst groene gemeente van Nederland. De weinige natuur die er is staat onder druk. Groen in de straten en woonwijken is zeer beperkt en veel woonwijken hebben geen eigen parkje. Voor een gezonde leefomgeving moet hier verbetering in komen.

Het uitgangspunt voor de vergelijking is het Groenmanifest van Natuurpunt Westland. De punten hierin zijn voor alle Westlanders van groot belang, vooral omdat het manifest gaat over een evenwichtige balans tussen economie en natuur en dus een gezonde leefomgeving. Ook is het een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van de gevolgen van het klimaatprobleem.

Gezondheid en een mooie aangename leefomgeving kunnen niet zonder voldoende ‘GROEN’ en water. Hierbij horen goede groenvoorzieningen zoals ‘Groen’ in de straat, parken, bos en duin voor recreatie en natuurbeleving. Natuurwaarden en landschappelijke waarden in combinatie met goede biodiversiteit, zijn essentieel voor een evenwichtige leefomgeving.

De winnaars van deze groene kieswijzer zijn Westland Verstandig en Groen Links, gevolgd door PvdA, D66 en CU/SGP. Onvoldoende tot slecht scoren CDA, VVD, LPF en GBW.
De kieswijzer is te vinden op de site van Groei & Bloei