Haagse Duinen in beweging

Verantwoordelijk voor een van de drukst bezochte Natura-2000-gebieden van ons land wordt de gemeente Den Haag geconfronteerd met de uitdaging een balans te vinden tussen recreatief gebruik en natuurwaarden. Betrokkenen worden geconsulteerd, zowel bij de totstandkoming van de Visie op het Westduinpark als bij het opstellen van het nieuwe Strandbeleid.

Ondertussen spelen er diverse ontwikkelingen. In samenwerking met de Bosgroep is er een Monitoringsplatform opgericht, met de ambitie meer met verzamelde data over flora en fauna te doen in de vertaling naar beheer. Daarbij heeft Martijn Kos onlangs een rapport over zeldzame bijen- en wespensoorten gepresenteerd. Anna Kreffer (KNNV) richtte vol enthousiasme een nachtvlinderwerkgroep op.
De Werkgroep Ecologisch Beheer Westduinpark herstelde tijdens de maandelijkse duinwerkdagen onder meer warme zuidhellingen. Hier tref je aangepaste duinflora aan en holletjes van graafwespen, zandbijen en duinhagedissen. Asfalt werd hier en daar omgezet in zandpaden. In het voormalige Zenderpark van Radio Scheveningen is plagwerk op maat uitgevoerd voor de ontwikkeling van grijs duin. Met behoud van waardevolle delen.
Dit najaar zal in de Natte Pan op enkele plekken aan een flauwer aflopende oever worden gewerkt. Dit om voorwaarden te scheppen voor de karakteristieke planten in en aan een duinpoel. Tegelijk wordt de in een der poelen aangetroffen plaagsoort Argentijnse waterpest verwijderd. Na deze afwerking zal de plek met rust worden gelaten.
In de aan het Westduinpark grenzende Bosjes van Poot zullen in deze periode met zorg woekeraars worden aangepakt die de stinsenflora in de weg zitten.

Het ooit dichtgeplantte Westduinpark verdient het inmiddels om in onze uitspraak de klemtoon op ‘duin’ te krijgen. Daarbij heeft het gebied een eigen karakter, wat een unieke rijkdom met zich meebrengt. Vele soorten aardsterren, waaronder de peperbus en viltige aardster. Roodborsttapuiten in het open duin. Groepen van honderden exemplaren van voorjaarshelmkruid. En later duinsalomonszegel. Je hoort er groene spechten en nachtegalen. De nieuwe poelen herbergen nu al leuke soorten als beekpunge, glanzend fonteinkruid en fijne waterranonkel. En niet te vergeten de rugstreeppad.

Met variatie als sleutelwoord garandeer je ook voor de bezoeker een afwisselende natuurervaring. Het verwijderen van de prikkeldraad afrastering gaf een positieve impuls aan de duinbeleving. Hoewel het nog voor het publiek niet duidelijk is waar de recreatiegrenzen liggen.

ruud wielinga

Foto: Ruud Wielinga