Groenere scheepvaart, goed voor de duinen!

De Europese Investeringsbank (EIB) en ABN AMRO tekenen vandaag (21 april 2017) een overeenkomst om investeringen in Europese groene scheepvaart te ondersteunen. De overeenkomst is mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Strategische Investeringen, de centrale pijler van het Investeringsplan voor Europa van de Juncker Commissie.
Zeescheepvaart vervuilt de lucht met stikstofoxiden. Via de lucht komt die vervuiling, samen met ammoniak (een andere stikstofverbinding, voornamelijk afkomstig uit de landbouw) in de duinen terecht.
Dat wordt Stikstofdepositie genoemd en het bedreigt de kenmerkende open en bloemrijke begroeiing en de bijzondere dieren die daarvan afhankelijk zijn. De zeescheepvaart draagt nu gemiddeld in Nederland ca. 5% bij aan de totale stikstofdepositie. Doordat de bijdrage van andere sectoren gaat dalen, terwijl de bijdrage van de scheepvaart volgens de prognoses gaat stijgen, neemt de relatieve gemiddelde bijdrage van de zeescheepvaart aan de stikstofdepositie in Nederland toe tot 7% in 2030. Voor de duingebieden en zeker voor de duingebieden in de buurt van zeehavens, is de bijdrage van de scheepvaart veel groter. Het schoner maken van de zeescheepvaart is dus goed voor de duinen.
Voor meer informatie zie lees hier..

Foto: Roel Hemkes