Crowdfunding tegen Duinpolderweg

Volgens Prof.dr. Carl Koopmans van SEO Economisch Onderzoek klopt er maar weinig van het rekenwerk waarop de provincies Noord- en Zuid-Holland hun besluiten over de Duinpolderweg baseren. Het is maar helemaal de vraag of de investering van een kleine tweehonderd miljoen euro wel opweegt tegen de baten. Niet alleen natuur, landschap en milieu dreigen te worden aangetast, maar er wordt ook onzorgvuldig omgegaan met onze belastingcenten. Daarom heeft milieuactivist K. van Broekhoven aan Professor Koopmans gevraagd om een beoordeling van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). Die beoordeling kan de samenwerkende natuur- en milieuorganisaties Bollenstreek en Zuid-Kennemerland, die bezwaar maken tegen de Duinpolderweg, een flinke steun in de rug geven.

Voor die beoordeling is € 10.000 nodig. Via crowdfunding is inmiddels bij bedrijven en belanghebbenden € 5000 ingezameld. U kunt de MKBA analyse Duinpolderweg steunen door uw bijdrage over te maken op

Bankrekening NL28 INGB 0001 3433 54

t.n.v. K. van Broekhoven

over vermelding van Bijdrage Quick scan Koopmans

In ruil voor uw bijdrage kunt u de beoordeling opvragen via tonvandereep@outlook.com. Het resultaat van de crowdfunding actie wordt op 1 mei bekend gemaakt op de website

van Milieudefensie Haarlem bij de rubriek nieuws https://milieudefensie.nl/lokaal/haarlem

De samenwerkende natuur- en milieuorganisaties Bollenstreek en Zuid-Kennemerland zijn:

Milieudefensie afdeling Haarlem, Vereniging Behoud de Polders, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, Stichting Duinbehoud en Stichting Milieu- en Natuurbescherming Kennemerland.

Foto: Martin Broek