Lancering Groene Kieskompas


De Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH)heeft op 17 februari jongstleden het Groene Kieskompas gelanceerd. De heer Smit, Commissaris van de Koning, gaf

Lees verder

Vermindering stikstofdeposities


13 november 2014 Bedrijfsleven en natuur- en milieuorganisaties sluiten overeenkomst over vermindering stikstofdeposities Gezamenlijk persbericht van de ondertekenaars van de Samenwerkingsovereenkomst vermindering

Lees verder

Gezonde duinen hebben meer beweging nodig


Door boswachter Mark Kras. Foto graafmachine in de zeereep: Joost Bouwmeester. Van begin december 2014 tot maart 2015 zal Staatsbosbeheer, in samenwerking

Lees verder

Overeenkomst natuur en waterwinning Berkheide


Samenwerking Dunea en Duinbehoud

Drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea en de natuurorganisaties Duinbehoud en Stichting Berkheide Coepelduynen hebben afgesproken om intensiever samen te werken. Het gaat daarbij

Lees verder