Belevingsroute Vinkeveld Noordwijk

Medio mei 2018 zal gedeputeerde Han Weber het startschot geven voor een belevingsroute. Het wordt een wandelroute met punten vol educatie en kunstzinnige verbeelding. De route loopt vanaf museum Veldzicht (Herenweg 114, Noordwijk) door het Vinkenveld naar de duinen. Daar sluit hij aan op een wandelpad door de duinen, zodat doorgelopen kan worden naar de boulevard. Vanaf de duinen kan ook worden teruggelopen via de zorginstelling Dr. Willem v/d Bergh. In de belevingsroute staat het landschap centraal, zoals het is gevormd door natuur en cultuur én de geschiedenis van de Noordwijkse kruidenteelt en -handel. Het streekmuseum, geopend in 2009, is gevestigd in boerderij Veldzicht in Noordwijk. Hier hield Jaap Hoogeveen vroeger koeien, varkens en kippen, maar teelde ook hyacinten en andere bloembollen. De belevingsroute is onderdeel van een programma dat bedoeld is om de Duin- en Bollenstreek aantrekkelijker te maken voor inwoners en bezoekers. Het Streekmuseum is met 19 andere bestaande locaties aangewezen als één van de parels van de Duin- en Bollenstreek. Er wordt gewerkt aan een wandelpadenplan in en rondom Noordwijk.

Het Vinkenveld ligt op twee strandwallen (oude duinen dus) en deels in een afgegraven stuk  van de Coepelduynen. Duinbehoud vindt het belangrijk dat mensen dit landschap kunnen beleven en erover kunnen leren. Bovendien draagt een wandelroutenetwerk dat deels door agrarisch gebied gaat, bij aan een goede spreiding van recreanten over het Nationaal Park Hollandse Duinen.

Meer over het streekmuseum en het routenetwerk rond Noordwijk:

(Bron: Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond)

http://streekmuseumveldzicht.nl/home/grote-plannen-streekmuseum-veldzicht

Meer over de geschiedenis van het Vinkeveld:

https://deoudedorpskernnoordwijk.nl/wp-content/uploads/2017/05/Kernpunten-92.pdf (pagina 12 t/m 15)

Foto: Frans Schouwenburg