Begraafplaats

De gemeente Velsen heeft, op aandringen van de Stichting Duinbehoud, de mogelijkheid geschrapt om in het duingebied Duin en Kruidberg een (natuur)begraafplaats te realiseren. Al eerder had de beheerder van dit duingebied, Natuurmonumenten, daarvoor een vergunningaanvraag ingediend bij de provincie. De Stichting Duinbehoud had daar bezwaar tegen aangetekend, omdat zij schade voorzag aan het natuurgebied. Schade als gevolg van graafwerkzaamheden en een toename van bezoekersaantallen. Na intern beraad en overleg met de Stichting Duinbehoud heeft Natuurmonumenten besloten om de vergunningaanvraag in te trekken. Daarop kon de gemeente Velsen niet veel anders doen dan ook het (verouderde) bestemmingsplan Duingebied aanpassen aan de nieuwe situatie.

Marc Janssen

Consulent Kennemerduinen
Stichting Duinbehoud

foto: Regionaal Archief Alkmaar