5000 soorten jaar

Begin van dit jaar is het 5000-soortenjaar in Nationaal Park Hollandse Duinen van start gegaan, een initiatief van Dunea, Staatsbosbeheer, EIS kenniscentrum insecten en waarneming.nl.  Kijk voor de huidige activiteiten op www.5000soortenjaar.nl. Onze lijst met waarnemingen groeit iedere dag. Kijk voor de meest actuele stand op https://hollandseduinen.waarneming.nl/5000.php. Foto: Ronald van Wijk